Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Перепідготовка спеціалістів з присвоєнням кваліфікації — це професійне навчання, яке дає можливість отримати іншу спеціальність на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліста» чи «магістра».

На перепідготовку спеціалістів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну вищу освіту (диплом спеціаліста чи магістра), або навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр».

Перепідготовка спеціалістів здійснюється за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Вартість навчання за 2012/13 н. р.

Співбесіда з дисциплін

Юридичний факультет

Правознавство 3 роки 9700 Право

Економічний факультет

Економіка підприємства 2,5 роки 6400 Економічна теорія
Фінанси 2,5 роки 6400 Економічна теорія
Маркетинг 2,5 роки 6400 Економічна теорія

Факультет соціального управління

Соціологія 2 роки 7100 Соціологія
Соціальна робота 2 роки 7100 Психологія

Умови вступу

Оплата за навчання здійснюється згідно з умовами Договору за рахунок юридичних чи фізичних осіб.

  • Прийом документів – протягом року.
  • Вступні іспити у формі співбесіди – у міру комплектації груп.
  • Зарахування не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

Програми вступних випробувань